blinddoek voor rechtspraak zonder aanzien des persoons, weegschaal de afweging en zwaard voor het recht
blinddoek voor rechtspraak zonder aanzien des persoons, weegschaal de afweging en zwaard voor het recht

DISCLAIMER

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Gerechtshof.com niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie en kan dus niet worden gegarandeerd dat de informatie (nog) juist en/of in een specifieke situatie van toepassing is.

De informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

Gerechtshof.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Gerechtshof.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Gerechtshof.com.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Gerechtshof.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Gerechtshof.com.

Gerechtshof.com behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of de belangen schaadt van overige internetgebruikers, andere derden of Gerechtshof.com zelf.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten.

Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf.

Gerechtshof.com is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Gerechtshof.com verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Gerechtshof.com verwijst.

De inhoud van deze website werd zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij/zij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Mocht u menen rechten te hebben op deze site gepubliceerde gegevens dan kunt u contact opnemen met de maker van deze site.

 

Door gebruik te maken van deze site verklaart u kennis te hebben genomen van het bovenstaande en daar mee in te stemmen.