blinddoek voor rechtspraak zonder aanzien des persoons, weegschaal de afweging en zwaard voor het recht
blinddoek voor rechtspraak zonder aanzien des persoons, weegschaal de afweging en zwaard voor het recht

Gerechtshof Benelux

Adres van het Gerechtshof van de Benelux:

Regentschapsstraat 39

1000 Brussel

Telefoon nummer: 0032 - 25 19 38 61

 

Internet: http://www.courbeneluxhof.be/nl/

 

Algemene informatie over Benelux Gerechtshof:

Het Benelux Gerechtshof is een internationaal rechtscollege samengesteld uit magistraten van de hoogste rechtscolleges van de Benelux. De belangrijkste taak heeft het hof de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van rechtsregels die van toepassing zijn op de Benelux landen en betrekking hebben op uiteenlopende terreinen, zoals de intellectuele eigendom (waren- en dienstmerken, modellen en tekeningen), de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de dwangsom, de visa, de vogelbescherming, de invordering van belastingschulden en de gelijke fiscale behandeling.

 

Formeel is het Hof geen instelling van de Benelux Economische Unie waarvan het Verdrag, dat op 3 februari 1958 werd ondertekend, en op 1 november 1960 in werking trad. Toch zijn er talrijke dwarsverbindingen tussen het Hof en de Unie. Voorbeelden daarvan zijn dat de permanente zetel van het Hof is gelegen ter plaatse waar het Secretariaat-Generaal van de Unie gevestigd is en dat de leden en de griffiers van het Hof door het Comité van Ministers van de Unie worden benoemd.

 

Bovendien zijn beide instellingen ook nog in de tijd met elkaar verbonden nu het Verdrag aangaande het Hof even lang van kracht blijft net als het Unie-Verdrag