GERECHTSHOF

informatie over gerechtshoven en advocaten in Nederland,

Nederlandse rechtspraak, rechtsbanken en advocatenkantoren

Gerechtshof Den Haag
bezoekadres gerechtshof Den Haag: Prins Clauslaan 60 2595 AJ  Den Haag correspondentieadres of postadres Postbus 20302 2500 EH  Den Haag telefoonnummer: 088 362 23 33 mailadres: info.gerechtshofsdenhaag@rechtspraak.nl  Dit adres is alleen bedoeld voor algemene vragen, niet voor correspondentie in specifieke zaken Het gerechtshof Den Haag behandelt civiele zaken, belastingzaken en strafzaken in hoger beroep. Dat wil zeggen dat een beslissing van een rechter aan een hogere rechter wordt voorgelegd Er zijn 5 gerechtshoven in Nederland. Zij zijn gevestigd in Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag en Leeuwarden. Het werkgebied van een gerechtshof heet ressort. Elk ressort is verdeeld in een aantal arrondissementen. Het ressort 's-Gravenhage omvat de arrondissementen Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en 's-Gravenhage. Dat betekent dat het Haagse gerechtshof hoger beroepszaken behandelt uit de provincies Zeeland en Zuid Holland. De beslissingen van het gerechtshof worden arresten genoemd en in belastingzaken heten ze uitspraken. De precieze bevoegdheden van het gerechtshof staan vermeld in de artikelen 66 tot en met 70 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie. Het Haagse hof is ook de instantie voor zaken: tegen de Staat (in hoger beroep); volgens de Wet op de ondernemingsraden (art. 46d); op het gebied van intellectueel eigendom, waaronder het kwekersrecht, een bijzonder intellectueel eigendomsrecht ontwikkeld voor nieuwe plantenrassen; volgens art. 14 e.v. van de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven; volgens art. 12 Wetboek van Strafvordering (beklag over het niet-vervolgen van strafbare feiten door het Openbaar Ministerie in het ressort 's-Gravenhage); ingevolge artikel 6:241 lid 1 BW is het hof bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van vorderingen om bepaalde bedingen in bepaalde algemene voorwaarden onredelijk bezwarend te verklaren Bestuur Het gerechtshof 's-Gravenhage wordt geleid door een bestuur, bestaande uit de president (voorzitter), directeur bedrijfsvoering en de sectorvoorzitters. Het hof heeft vier rechtsgebieden (sectoren) met elk hun eigen aandachtsgebied: Belastingrecht, Familierecht, Handelsrecht en Strafrecht. Iedere sector staat onder leiding van een sectorvoorzitter. Naast deze vier sectoren heeft het hof een bedrijfsbureau met stafmedewerkers. De president van het hof wordt bijgestaan door het Kabinet, bestaande uit secretariële ondersteuning en beleidsmedewerkers.
Routebeschrijving naar Gerechtshof den Haag Het Paleis van Justitie staat in het centrum van Den Haag en is zowel per openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar. Er is weinig parkeergelegenheid in de directe omgeving van het Paleis van Justitie. In de buurt van het Paleis van Justitie kan alleen tegen betaling worden geparkeerd. De parkeergarage naast Den Haag CS in de Anna van Buerenstraat. Direct voor het Paleis van Justitie in de Theresiastraat bevinden zich vier invalidenparkeerplaatsen. Via het openbaar vervoer (vanaf Station Den Haag CS) Looproute ( ± 7 min.) Op perron nr. 12 bevindt zich na ca. 30 m aan de linkerkant een uitgang die naar het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek leidt. Verlaat het station via deze uitgang. Steek de loopbrug over en loop langs het Nationaal Archief en het Centraal Bureau voor Genealogie (aan uw rechterzijde) en volgt het voetpad (Prins Willem-Alexanderhof) tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Koninklijke Bibliotheek door. Aan het einde van dit pad steekt u de Prins Clauslaan over. U staat nu voor het Paleis van Justitie. De personeelsingang bevindt zich vlak bij de Theresiastraat. De hoofdingang bevindt zich op nummer 60. Als u langs de voorkant van het gebouw loopt, vindt u de hoofdingang aan uw linkerhand op bij het bord nr. 60. Per tram (lijn 3, 6) vanaf het station Den Haag Centraal Station Uitstappen halte Ternoot. Steek de Juliana van Stolberglaan over en loop onder het bruggebouw over de Utrechtse Baan door. Het Paleis van Justitie vindt U direct daarna aan uw rechterkant. De hoofdingang bevindt zich op nummer 60, aan het begin van het plein. Per bus (lijn 24) Uitstappen halte Theresiastraat. U loopt in de richting van de Utrechtse Baan voorbij enkele winkels, horecagelegenheden en de ingang van de parkeergarage van het Paleis van Justitie. Vlak voor het bruggebouw kunt u het plein op waaraan het Paleis van Justitie ligt. De hoofdingang van het paleis (nummer 60) bevindt zich aan het einde van het plein. Per auto (via de Utrechtse baan) Vanuit Utrecht, Amsterdam en Rotterdam volgt u de A12 tot aan de afslag Centrum (afrit 2); aan het eind van de afslag Centrum bij de verkeerslichten sorteert u voor in het voorsorteervak voor rechtdoor en steekt u het kruispunt met de Juliana van Stolberglaan over. Het Paleis van Justitie bevindt zich dan direct aan uw rechterkant.