blinddoek voor rechtspraak zonder aanzien des persoons, weegschaal de afweging en zwaard voor het recht
blinddoek voor rechtspraak zonder aanzien des persoons, weegschaal de afweging en zwaard voor het recht

WHIPLASH

Een whiplash of zweepslagtrauma is een letsel aan de nek en/of rug ten gevolge van een ongeval of andere plotselinge gebeurtenis waarbij het lichaam voor- of achteruit beweegt terwijl het hoofd niet wordt gesteund. Het grootste risico op een whiplash loopt men wanneer men in de auto van achteren wordt aangereden. Hierdoor wordt de nek overbelast. Omdat de spieren en pezen in de nek sterk zijn, denkt men dat er niets echt kapot is. Er kan hierbij een kneuzing optreden, die aanleiding tot klachten geeft. Het grootste deel van de mensen herstelt op korte termijn. Whiplash is geen diagnose maar een verzamelnaam voor klachten, die zijn ontstaan door een plotselinge heen-en-weerbeweging van het hoofd en de nek; in de volksmond wordt dit een whiplash genoemd.

 

De gevolgen van een whiplash zijn vaak voor de buitenstaander niet te zien en voor een arts moeilijk, of niet, vast te stellen. Terwijl de patient er kortere of langere tijd last van kan hebben.

Lichamelijke symptomen kunnen zijn:

•Pijn in hoofd en nek

•Stijfheid in de nek

•Aangezichtspijn

•Ondefinieerbare pijnen in rug en ledematen

•Andere (aspecifieke) symptomen kunnen zijn:

•ernstige problemen met de concentratie

•vergeetachtigheid

•stemmingswisselingen

•vermoeidheid

•tintelen in de vingers

•oorsuizingen (tinnitus)

Herstel van een whiplash kan een langzaam proces zijn. Bij ongeveer vijftig procent van de mensen gaat het binnen drie maanden vanzelf over. Zeventig procent is binnen een jaar hersteld. De dertig procent die overblijft, herstelt niet goed en wordt in het jaar daarna meestal met allerlei therapieën behandeld. In ruim de helft van deze gevallen komt het dan alsnog goed. Bij ongeveer tien procent van de slachtoffers blijven de klachten bestaan

 

Een nekkraag kan extra ondersteuning bieden, maar het gebruik hier van is nooit langer dan 4 tot 6 weken te adviseren, omdat de nekspieren hierdoor lui worden en de klachten zelfs kunnen verergeren. Passieve behandelstrategieën, zoals het gebruik van een halskraag, worden in feite afgeraden. Als de klachten langer dan 3 maanden duren, is de kans groot dat je in een soort vicieuze cirkel terecht komt, bijvoorbeeld kort na het optreden van een whiplash heb je pijn in je nek daardoor ga je moeilijk bewegen met je nek waardoor de spieren verkrampen. Daardoor leer je jezelf onbewust een gedrag aan waardoor je jezelf “houterig” gaat bewegen met je nek (terwijl de echte klachten van de nek al weg zijn houd je door dit gedrag zelf onbewust de klachten in stand), het gevolg daarvan kan weer andere klachten als hoofdpijn, nekpijn en degelijke opleveren. Dan gaat de lichamelijke klacht over in een psychische klacht, en die kan dan alleen opgelost worden als je een therapie volgt waar je zowel lichamelijk als psychisch onder behandeling komt

 

Mogelijke behandelingen door een fysiotherapie en oefentherapie zijn onvoldoende op effectiviteit onderzocht. Het kraken door chiropractor is absoluut funest zolang niet exact duidelijk is wat de werkelijke schade is. Herstel kan negatief beïnvloed worden door het letselschadeproces dat meestal erg moeilijk verloopt vanwege de moeilijk definieerbare klachten. Hierdoor blijft een exacte diagnose vaak achterwege, waardoor het letselschade raject extra onder druk wordt gezet

 

Niet altijd wordt het klachtenpatroon door artsen herkend, vooral als er direct na het ongeval een onderzoek plaats vindt, waarbij een hersenschudding niet direct wordt gediagnosticeerd, dit kan gemaskeerd worden door het hoge adrenaline niveau in het lichaam veroorzaakt door het ongeval.

 

Een hersenscan of CT-scan kan geen uitsluitsel geven, anders dan een niet aanwezige afwijking of aantoonbare oorzaak.